BİLİM ve TEKNOLOJİBÖLGELERDOĞU AFRİKAHABERLER

Uganda, enerji talebinin artmasıyla nükleer enerji üretimini değerlendiriyor

Uganda Enerji ve Maden Geliştirme Bakanlığı, Doğu Afrika ülkesindeki artan enerji talebine yanıt olarak nükleer enerji geliştirme çabaları konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile birlikte çalıştığını açıkladı.

Bakanlık Sekreteri Irene Batebe, hükümetin UAEA’nın desteğiyle nükleer enerji tesisleri ve araştırma reaktörleri için sürdürülebilir nükleer yakıt kaynağını sağlamak amacıyla uranyum kaynaklarını araştırdığını ve değerlendirdiğini belirtti.

“Uranyum, nükleer enerji santralleri ve araştırma reaktörlerinde en yaygın kullanılan nükleer yakıt malzemesidir ve Uganda’nın nükleer enerji programı için gereklidir. Planlanan nükleer enerji kapasitesi tam olarak faaliyete geçtiğinde yıllık olarak yaklaşık 4.000 ton uranyuma ihtiyaç duyacak.” dedi.

Batebe, hükümetin nükleer yakıt kaynaklarının keşfi, madenciliği ve işlenmesi için yasal çerçeveyi güçlendirmek amacıyla 2008 Atom Enerjisi Kanunu’nu değiştirdiğini söyledi.

Ülkenin hidro, biyokütle, jeotermal ve torf kaynaklarından elde edilebilecek elektrik üretim potansiyelinin, Uganda 2040 Vizyonu hedeflerini tam olarak karşılamayacağını belirtti.

Nisan 2023’te Kabine, gelecekteki talebi karşılamak için uzun vadeli olarak 52.481 MW üretim kapasitesini öngören Uganda Enerji Politikası’nı kabul etti, bunun 24.000 MW’si nükleer enerji olacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu