BATI AFRİKADOĞU AFRİKAGÜNEY AFRİKAHABERLERKUZEY AFRİKAORTA AFRİKAPOLİTİKA

Jemal Beker: BRICS genişlemesi gelişmekte olan ülkelerin derinleştirmesini sağlıyor

Etiyopya’nın Pakistan Büyükelçisi Jemal Beker, Etiyopya’nın BRICS’e girişinin dünyanın gelişmekte olan pazarlarıyla ekonomik işbirliğini derinleştireceğini söyledi.

İslamabad’da “BRICS ve Yeni Hizalanmaların Genişletilmesi” konulu bir yuvarlak masa tartışmasına hitap eden büyükelçi, BRICS genişlemesinin Etiyopya’nın on yıllık kalkınma planında etkili olacağını ve Başbakan Abiy Ahmed tarafından başlatılan ekonomik reformlarla uyumlu olacağını vurguladı.

Afrika’nın en büyük ikinci nüfusuna sahip Etiyopya’nın, son birkaç yıldır etkileyici bir ortalama büyüme oranını koruyarak küresel olarak en hızlı büyüyen ekonomilerden biri haline geldiğini söyledi.

Büyükelçi, Etiyopya’nın BRICS’e girişinin artan ticaret, doğrudan yabancı yatırımlar ve teknoloji transferi, bilgi paylaşımı ve altyapı gelişimi fırsatları için yeni yollar açacağını vurguladı.

Etiyopya’nın tarım ve tarımsal işleme, üretim, madencilik, turizm ve bilgi ve iletişim teknolojisi gibi kilit sektörlerde ihracatını çeşitlendirme taahhüdünü vurguladı.

“Suudi Arabistan, İran ve diğerleri gibi yeni üyelerin eklenmesiyle, BRICS artık küresel nüfusun neredeyse yarısını ve küresel GSYİH’nın dörtte birini temsil ediyor” dedi ve bunun aslında BRICS’i göz ardı edilmeyecek bir ekonomik güç merkezi olarak konumlandırdığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca Etiyopya’nın Afrika Birliği’ndeki hayati rolünün de altını çizerek, Etiyopya’nın eklenmesiyle gruba sadece ekonomik güç değil, aynı zamanda bölgesel dinamiklerin derin bir anlayışını da getirdiğini belirtti.

Büyükelçi,” Afrika Birliği’nin merkezi olarak Etiyopya, bölgesel ilişkiler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve BRICS’e Afrika pazarlarına bir kapı sunarak Afrika kıtasında bir bağlantı ve üretim merkezi olmayı hedeflemektedir ” dedi.

BRICS genişlemesinin güney-güney işbirliğini geliştireceği ve dünya çapında sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı teşvik edeceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

Etiyopya’nın İslamabad Büyükelçiliği’ne göre, BRICS içindeki işbirliği, üye ülkeler arasında teknoloji transferini, bilgi paylaşımını, ekonomik entegrasyonu, çevresel sürdürülebilirliği ve altyapı gelişimini teşvik edecek.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu