BÖLGELEREKONOMİHABERLER

Rusya-Ukrayna krizi Afrika’da gıda güvensizliğini artırıyor

 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), “Ukrayna’daki savaşın ticaret ve kalkınma üzerindeki etkisi raporu”nu yayımladı

UNCTAD, Ukrayna’daki savaşın ticaret ve kalkınma üzerindeki etkisinin finans, teknoloji, yatırım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında birbiriyle ilişkili konuların hızlı bir değerlendirmesini hazırladı.

Raporda, özellikle Rusya Federasyonu ve Ukrayna’dan gelen tarımsal gıda ürünlerine bağımlılığı olan ülkelerin gıda krizi cephesindeki etkisinin endişe verici olduğu vurgusu yapıldı.

UNCTAD hesaplamalarına göre, en yoksul ülkelerin ithalat sepetinin ortalama yüzde 5’inden fazlası, Ukrayna’da devam eden savaştan kaynaklanan fiyat artışıyla karşı karşıya kalması muhtemel ürünler olduğu belirtildi.

Buğday piyasaları buna örnek olarak verilerek, 2018-2020’de Afrika, Rusya Federasyonu’ndan 3,7 milyar dolar buğday (toplam Afrika buğday ithalatının yüzde 32’si) ve Ukrayna’dan 1,4 milyar dolar (toplam Afrika buğday ithalatının yüzde 12’si) ithal ettiğine yer verildi.

Raporda, Bazı en az gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere belirli Afrika ülkelerine bakıldığında, birçoğunun Rusya Federasyonu ve Ukrayna’dan buğday ithalatına bu genel yüzdelerden çok daha yüksek derecede bağımlı olduğu yorumunda bulunuldu.

Rapora göre, çoğu en az gelişmiş ülke de dahil olmak üzere 25 kadar Afrika ülkesi, buğdaylarının üçte birinden fazlasını iki ülkeden ithal ettiği ve 15’i de yarısından fazlasını ithal ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Raporda verilen rakamlar esas olarak Kuzey Afrika ve Doğu Afrika ekonomilerinin yanı sıra halihazırda iç çatışmalar ve istikrarsız gıda güvenliği durumları ile mücadele eden birkaç ülkeyi içermektedir.

Bölgesel gıda güvensizliği krizleri söz konusu olabilir

UNCTAD raporunda, “bölgesel buğday arzı nispeten küçük olduğundan ve kıtanın birçok yerinde verimli ulaşım altyapısı ve depolama kapasitesi bulunmadığından dolayı, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’dan yapılan ithalatı Afrika içi ticaret yoluyla değiştirmek için sınırlı bir alan bulunmaktadır. Bu bağlamda, ülkeye özgü şoklar, iklim değişikliği, ihracat kısıtlamaları ve stoklama dikkate alındığında, özellikle gübre ve diğer enerji yoğun girdilerin artan maliyetlerinin bir sonraki tarım sezonunu olumsuz etkilemesi durumunda, bazı bölgelerde gıda güvensizliği krizleri potansiyeli olabilir.” yorumunda bulunuldu.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu