BATI AFRİKADOĞU AFRİKAGÜNEY AFRİKAHABERLERKUZEY AFRİKAORTA AFRİKAPOLİTİKA

Afrika Birliği iklim değişikliğine karşı somut eylem çağrısında bulundu

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, iklim değişikliği karşısında Afrika kıtasının karşı karşıya olduğu önemli zorlukları vurguladı ve somut eylem çağrısında bulundu.

Faki Mahamat, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde(IPCC) konuşmasına, Afrika’nın dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındığını gösteren son raporunun endişe verici sonuçlarını vurgulayarak başladı. Bu eğilimin tersine çevrilmemesi durumunda iklim değişikliğinin Afrika ekonomileri üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağı konusunda uyardı.

Afrika Birliği Başkanı, iklim değişikliğinin 1961’den bu yana tarımsal verimliliği %34 oranında azalttığını ve bunun da kıtanın gıda sistemleri üzerinde sürdürülemez bir baskı uyguladığını vurguladı. Ayrıca, Afrika nüfusu için ciddi sonuçları olan uzun süreli kuraklıklar ve yıkıcı seller gibi öngörülemeyen hava olaylarından da bahsetti.

Faki Mahamat, 2022-2023 Afrika Boynuzu’nda 18 milyon insanı etkileyen kuraklık ve 1,2 milyondan fazla insanı etkileyen ve 700’den fazla insanın ölümüne neden olan tropikal siklon gibi somut örnekler verdi. Afrika’daki doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıpların 2019 ile 2023 yılları arasında 20 ila 35,5 milyar ABD Doları arasında olduğu tahmin ediliyor.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, iklim değişikliğinin içme suyuna erişim ve yeterli sanitasyon sistemleri de dahil olmak üzere tüm sektörleri etkilediğini vurguladı. Afrika’nın altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için yılda yaklaşık 170 milyar dolar olduğu tahmin edilen büyük yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bu zorluklara rağmen, Faki Mahamat, son 20 yılda GSYİH’larının yaklaşık %3,5’ini altyapı geliştirmeye adayan Afrika hükümetlerinin çabalarını memnuniyetle karşıladı. Ancak, GSYİH’larının sırasıyla %7,7 ve %5,2’sini altyapıya harcayan Çin ve Hindistan’a atıfta bulunarak daha fazla yatırıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki COP28’de somut eylem çağrısında bulunarak sözlerini tamamladı. Sahel ve Afrika Boynuzu’ndaki durum, Kongo Nehri havzasındaki ormansızlaşma, güney Afrika’daki siklonlar ve ada devletleri ve Afrika’yı iklim değişikliğiyle mücadelesinde desteklemek için küresel finansal mimaride reform yapmanın önemi gibi Afrika’nın belirli zorluklarını vurgulama ihtiyacını vurguladı.

Faki Mahamat, küresel kirliliğe olan sınırlı katkısı ve gelişimini engelleyen borç yükü göz önüne alındığında, Afrika’ya yönelik kolektif adalet çağrısında bulundu. İklim değişikliğinin zorluklarını ve Afrika’daki Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin finansmanını ele almak için uluslararası finans kurumları ve kuruluşları da dahil olmak üzere kapsamlı bir reform ihtiyacını vurguladı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, Afrika’yı iklim değişikliğinin zorluklarını karşılamak ve kıta için daha sürdürülebilir bir gelecek elde etmek için kendi çabalarına, cesur liderliğine ve birliğine güvenmeye çağırdı.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu